Beech sample (208mm x 148mm)

Beech sample (208mm x 148mm)

£5.00Price
Ash sample (208mm x 148mm)

Ash sample (208mm x 148mm)

£5.00Price
Oak sample (208mm x 148mm)

Oak sample (208mm x 148mm)

£5.00Price
Walnut (European) sample (208mm x 148mm)

Walnut (European) sample (208mm x 148mm)

£5.00Price
Walnut (American) sample (208mm x 148mm)

Walnut (American) sample (208mm x 148mm)

£5.00Price
Cherry (American) sample (208mm x 148mm)

Cherry (American) sample (208mm x 148mm)

£5.00Price